Tag Archives: artykuły

    • 06.06.2014
    • Ikona kategorii
    • Lekcja redagowania

      Dostajemy tekst. Tak, zdarzają się perły, wówczas nie możemy się nachwalić trafności metafor, potoczystości języka, poprawności stylistycznej i językowej. I w ogóle redagowanie idzie jak po maśle. Ale nie zawsze tak jest… I wtedy zaczyna się droga przez mękę.