Jesteś pewien, że zawsze masz rację, gdy podejmujesz ważną decyzję w pracy?
a) oczywiście! mam doświadczenie i wiem co robię b) zawsze mam wątpliwości, tylko głupiec ich nie ma c) zawsze można zweryfikować plan, więc po prostu obserwuję co się dalej dzieje.
Gdyby to nie był wpis na bloga tylko quiz, to tak by się zaczynał i na pewno więcej osób by do niego zajrzało niż teraz czyta ten tekst. Bo psychotesty to bardzo sprytne narzędzia do przyciągania uwagi. Dlatego warto je wykorzystywać również w content marketingu, zwłaszcza w kanałach social mediowych, ale nie tylko.

 

Używając tego narzędzia, możesz jednocześnie zaciekawić i rozbawić użytkownika, przekazać informację, utrwalić wizerunek marki i co najważniejsze zdobyć nowego użytkownika / subskrybenta / fana / klienta. Tak zrobiłam np. dla marki Opel, której nasza agencja dostarcza materiały na stronę www skierowaną do pracowników. To był quiz czysto rozrywkowy z okazji Dnia Matki, ale pytania przygotowane profesjonalnie przez psychologa – kilka odpowiedzi i już wiedziałaś jakim typem matki jesteś – czy jak perfekcyjna Bree z „Gotowych na wszystko” czy raczej jak Natalia Boska z „Rodzinki.pl”?
Pozornie celem zamieszczenia tego psychotestu była tylko rozrywka, ale w rzeczywistości zależało mi na przyciągnięciu uwagi pracowników do firmowej strony i zwiększenie ruchu. Oczywiście udało się.

Dla innego dużego klienta przygotowaliśmy z kolei quiz „Jakim typem pracownika jesteś”, a każdy z typów reprezentował jedną z wartości firmy. W ten nienudny i nienachalny sposób przypomnieliśmy pracownikom zasady obowiązujące w organizacji – co ciekawe quiz przygotowaliśmy w dwóch wersjach: interaktywnej przeznaczonej do medium elektronicznego naszego klienta i do drukowanego magazynu. Chodziło o to, by mogli go zrobić pracownicy przed komputerami i ci, którzy przeglądają tradycyjną gazetę podczas przerwy na obiad. Mieli kilka chwil rozrywki, a my spełniliśmy zadanie komunikacyjne, które polegało na promowaniu wartości firmy.

To jest właśnie wartość tego narzędzia – jeśli tworząc internetowy quiz będziesz pamiętać o kilku zasadach, będziesz w stanie nie tylko zwrócić uwagę odbiorców, ale również nakłonić ich w nienatarczywy sposób do wykonania pożądanej czynności. Planowanie quizu, tak jak każde działanie marketingowe, wymaga dobrej strategii. Musisz pamiętać o kilku rzeczach:

1 Wymyśl sprytny tytuł
Jeśli chcesz zadbać o długotrwałą komunikację, a nie jednorazowy skok zainteresowania, to quiz powinien zachęcać do rywalizacji albo w oryginalny sposób rozbawiać – wtedy ktoś, kto go rozwiąże być może będzie chciał się pochwalić wynikiem np. na FB żeby pokazać że w czymś jest dobry albo, że jest podobny np. do bohatera Gry o tron. Aż 80% użytkowników podejmuje decyzję czy rozwiązać dany quiz właśnie na podstawie tytułu – musi przyciągać, prowokować, intrygować. To całkiem łatwe. Wystarczy zamiast zadawać grzeczne pytanie typu: Czy dobrze znasz swoje miasto? zadać: A ty naprawdę myślisz, że znasz swoje miasto? To od razu budzi reakcję obronną i chęć udowodnienia: no znam! I ten kto złapał się na ten tytuł, zaczyna rozwiązywać quiz, by udowodnić swoją wiedzę. Takie chwyty zawsze działają. Podobnie jak nieśmiertelne testy typu: Jaką gwiazdą jesteś? Którą postać z „Przyjaciół” przypominasz? To właśnie zadziałało, gdy zamieściliśmy test na stronie Opla z typami serialowych matek. Tego typu tytuły są bardzo angażujące.

2 Wybierz popularny rodzaj quizu

– Quizy osobowości są najbardziej „chwytliwe” – ludzie z natury lubią słuchać o sobie i dowiadywać się pozytywnych rzeczy na swój temat. To główny powód dużej popularności tego typu testów. Przyciągają sporą grupę użytkowników i są najczęściej udostępniane. Dużą ich zaletą jest możliwość łatwego dopasowania do konkretnego produktu czy zagadnienia.
Często są wykorzystywane w celach marketingowych. Pomagają w dopasowaniu konkretnego produktu do danej osoby, biorąc pod uwagę jej indywidualne cechy i potrzeby. Sprzedajesz kanapy? Robisz quiz z pytaniem: W jaki sposób lubisz odpoczywać w domu? A przy rozwiązaniach pokazujesz zdjęcia siedzisk, puf, sof itd. Przy okazji prezentujesz swoje produkty i ułatwiasz w ten sposób klientowi dokonanie właściwego wyboru. To też okazja, aby uzyskać dane kontaktowe, zaprosić do listy mailingowej itd.

– Quiz wie­dzy – to kolejny popularny typ qu­izu. W mar­ke­tin­gu wy­ko­rzy­stu­je się go głów­nie w celu spraw­dze­nia, ile lu­dzie wie­dzą na temat danej firmy / marki / oferty itp. A w komunikacji wewnętrznej możesz sprawdzić wiedzę pracowników na temat swoje firmy. Takie testy wie­dzy warto wy­ko­rzy­stać w kon­kur­soach, na przy­kład z oka­zji rocz­ni­cy po­wsta­nia firmy, na­gra­dza­jąc osobę, która wy­ka­za­ła się naj­lep­szą zna­jo­mo­ścią za­gad­nień zwią­za­nych z dzia­łal­no­ścią firmy.

– Quiz Edukacyjny – to ten rodzaj quizu, gdzie możesz sobie darować zabawową formę – a czasem wręcz musisz, jeśli dotyczy kwestii, z których nie wypada żartować. Takie quizy często są wykorzystywane w w kampaniach społecznych, mają uprzytamniać np. skalę jakiegoś problemu. Np. Czer­wo­ny Krzyż na swojej stronie zamieścił quiz dotyczący zasad pły­wa­nia.  Jego celem jest zwięk­sze­nie świa­domo­ści na temat bez­pie­czeń­stwa w wo­dzie, spo­tkał się ze spo­rym za­in­te­re­so­wa­niem i był ko­men­to­wa­ny w so­cial media.

3 Dodaj grafikę – najlepiej zabawną
Quiz, który składa się z samego tekstu jest nudny, a odbiorca przyzwyczajony do obrazkowego odbioru świata nie dotrwa do końca. Stosuj koniecznie ilustracje, poza tym, że uatrakcyjnią twój psychotest, sprawią również, że zostanie lepiej zapamiętany. A wraz z nim twoja strona / marka / produkt itp. Wykorzystaj też – ale oprócz innych grafik – np. loga swojej marki albo produktów, to z pewnością zwiększy ich świadomość wśród potencjalnych klientów.

4 Nie przegaduj!
Szanuj czas rozwiązujących quiz. Skrótowość jest kluczowa, bo ludzie albo nie mają czasu na przebrnięcie przez 20 rozbudowanych pytań albo zwyczajnie nie mają ochoty. Nie przetrzymuj – użytkownicy przeglądają portale społecznościowe w szybkim tempie, rozwiązywanie quizu też musi być szybkie. Quiz powinien zawierać 6-10 pytań i być możliwy do rozwiązania w ciągu 2- 3 minut. Tylko w niektórych przypadkach dłuższy format będzie zaakceptowany – np. jeśli tworzysz quiz dla fanów / znawców jakiegoś tematu Gdy coś szczególnie pasjonuje ludzi, rozwiążą nawet 40 pytań, ale to niszowa grupa.

By zachęcić do rozwiązywania quizu umieszczaj linki do niego w różnych miejscach – na swojej stronie, na blogu, w kanałach w social media, za pośrednictwem newslettera. By zachęcić do udziału, możesz też zastosować nagrody. Zwłaszcza, gdy quiz został przygotowany w związku ze specjalną okazją np. 20-leciem firmy.

5 Kończ miło
Wyniki quizu nie mogą być negatywne – nawet jeśli jakiś wynik jest mówiąc wprost słaby nie komunikuj tego wprost. Mówiąc miłe rzeczy osobie, która rozwiązała quiz automatycznie zyskujesz szansę na zwiększenie liczy udostępnień i tym samym zasięgu quizu. Jak napiszesz komuś, że jest głupi jak but, raczej nie wrzuci tego na FB:)Na przykład ja teraz jestem pod wrażeniem, że doczytałeś tekst do końca:) WOW! OMG! SUPER! Koniecznie wrzuć to na FB!