Ukazały się wyniki szóstej edycji corocznych badań B2B Content Marketing – Benchmarks, Budgets and Trends – North America przeprowadzonych przez Content Marketing Institute i Marketing Profs. W raporcie na 2016 rok pojawiło się kilka zupełnie nowych wątków, które udowodniły, że kluczowe dla efektywności jest pewne wyrobienie i dojrzałość w praktykowaniu i myśleniu o content marketingu (w tym m.in. udokumentowana strategia). Efektów pracy nie dostrzegają początkujący marketerzy i ci, którzy nie mają jasnej wizji tego, czego oczekują.

Przeczytaj raport o content marketing w Polsce 2015: Jakie znaczenie ma content w komunikacji firmowej i biznesowej?

Badacze po raz pierwszy zapytali marketerów B2B:

Jak określiłbyś dojrzałość content marketingu w swojej organizacji? Wyróżniono cztery fazy rozwoju/dojrzałości: zaawansowany (a więc wyrobiony, na wysokim stopniu rozwoju) (8% wskazań), dojrzały (24%), młodociany (29%), młody (27%) i raczkujący (11%).  W sumie 32% pytanych twierdzi, że ich content marketing jest zaawansowany lub dojrzały.

2016_B2B_maturity-600x704

 

64% z grupy tych „zaawansowanych” lub „dojrzałych” twierdzi, że stosowany w ich organizacji content marketing przynosi efekty, tymczasem wśród młodych/raczkujących wskazuje na to tylko 6%.

Jak często spotykasz się z zespołem, aby przedyskutować swój content marketingowy program? Spotkania cotygodniowe deklaruje 36%, a codzienne – 8% pytanych. 61% z najbardziej efektywnych B2B marketerów spotyka się ze swoim zespołem – wirtualnie lub osobiście – codziennie lub co tydzień. Czy takie spotkania zespołów pomagają organizacji w zwiększaniu efektywności content marketingu?  54% mówi, że owszem – spotkania są cenne. Naturalnie bardziej skłonni do docenienia wartości takich zebrań są właśnie ci, którzy włączają je w swój dzienny lub tygodniowy harmonogram.

Czy wiesz, jak właściwie wygląda, na czym polega efektywność w content marketingu? Aż 55% marketerów sektora business-to-business przyznało, że w ich organizacji nie ma jasności co do tego, jak wygląda udany czy efektywny program content marketingowy. Tymczasem firmy, dla których jest jasne, na czym polega sukces czy efektywność w content marketingu, wykazują się także wyższym wskaźnikiem efektywności. 79% najbardziej efektywnych marketerów ma jasną wizję content marketingowego sukcesu, brakuje jej natomiast 77% najmniej efektywnych.

Czy masz udokumentowaną swoją redakcyjną misję? Okazuje się, że 28% ma, a ten procent rośnie wraz z efektywnością (48% tych najbardziej efektywnych udokumentowało swój główny cel redakcyjny). Zrobiło to też 56% tych, którzy mają udokumentowaną strategię. – Misja to powód, dla którego firma istnieje. Powód, dla którego organizacja robi to, co robi. Więc w prostych słowach, deklaracja misji musi odpowiedzieć na pytanie „Dlaczego istniejemy?”- wyjaśnia Joe Pulizzi.

Pozostałe ważne wnioski:

  •  w badaniu na 2015 rok 35% marketerów B2B miało udokumentowaną strategię content marketingową, tym razem wskaźnik ten wyniósł 32%;
  • 85% ankietowanych twierdzi, że najważniejszym celem podejmowanych przez nich działań jest generowanie leadów. Dlatego też kluczowym używanym wskaźnikiem, jak mówi 31% pytanych, jest jakość tychże leadów. Wyjątkiem są małe organizacje do 9 pracowników, które koncentrują się bardziej na sprzedaży niż na jakości leadów sprzedażowych;
  • czołówkę ważnych wskaźników według marketerów z Ameryki stanowią: jakość leadów, sprzedaż i wysoki współczynnik konwersji;
  • priorytet na następne lata to – jak zazwyczaj – stworzyć więcej angażującego contentu
  • na pytanie: „O subskrypcję którego z twoich content marketingowych kanałów prosisz odbiorców?” 72% odpowiada, że prosi, aby zapisano się na eNewsletter;
  • wśród platform social mediów marketerzy B2B tradycyjnie już oceniają Linkedin jako tę najbardziej efektywną (wskaźnik 66% jest bardzo zbliżony do tego z zeszłego roku), najwięcej marketerów też deklaruje używanie Linkedin – aż 94% z nich stosuje to medium do dystrybucji treści;
  • ze wszystkich taktyk stosowanych w marketingu B2B największą liczbą wskazań co do efektywności cieszą się osobiste spotkania/wydarzenia (75%) – dominacja tego sposobu nawiązywania relacji nie zmienia się od kilku lat, a wskaźnik ten nawet wzrósł w porównaniu z rokiem poprzednim (z 69% wskazań). Na drugim miejscu wymienia się webinaria i webcasty z 66 procentami, a tuż za nimi, jako trzecie, case studies.

Na koniec raportu przedstawiono bliżej metodologię badań i porównano w tabeli odpowiedzi content marketerów B2B i B2C. Jak się okazuje, są one bardzo zbliżone.

Zrzut ekranu 2015-10-2 o 15.07.53