Content Marketing Institute i MarketingProfs wykonują masę pracy, dostarczając nam regularnie nowych raportów o tym, jak radzą sobie marketerzy w różnych segmentach rynku. Oto wnioski z ostatnich badań: „2015 B2B/B2C content marketing benchmarks, budgets and trends”.

content marketing B2B

 • aż 70% content marketerów tworzy więcej treści niż rok temu, nawet ci, którzy uważają swoje działania za nieefektywne i ci działający bez żadnej strategii
 • najtrudniejszym obszarem jest mierzenie efektywności – tylko 21% marketerów twierdzi, ze radzi sobie ze śledzeniem ROI (zwrotu z inwestycji). Dla wielu z nich pomocna jest w tym udokumentowana strategia
 • 42% marketerów przyznaje, że w wysokim stopniu przestrzega swojej udokumentowanej strategii. Pilnuje się jej ponad połowa (62%) najskuteczniejszych marketerów
 • w 2014 roku jeszcze chętniej używano infografik jako formy treści (10-procentowy wzrost w porównaniu do roku ubiegłego)
 • aż 94% marketerów B2B używa Linkedin do dystrybucji contentu, co sprawa, że ta platforma social mediów cieszy się w branży największą popularnością i mianem najefektywniejszej
 • blisko 60% marketerów stosuje marketing w wyszukiwarkach internetowych. SEM jest zarówno najczęściej stosowaną płatna metodą dystrybucji i promocji treści, jak i postrzegany  jako najbardziej skuteczny
 • coraz więcej marketerów B2B (z 10 do 32%) twierdzi, że zmaga się ze znalezieniem wyszkolonych profesjonalistów w content marketingu
 • aktualnie marketerzy pracują średnio nad 13 inicjatywami content marketingowymi, a w ciągu roku planują zabrać się jeszcze za 8
 • przeciętnie makreterzy adresują treści i tworzą osobne strategie do 4 różnych grup publiczności
 • obszary odpowiedzialne w firmie za cotent markting zależą od wielkości organizacji. Im większe przedsiębiorstwo, tym bardziej prawdopodobne, że content marketing będzie podlegał marketingowi produktowemu lub marketingowi generacji popytu

content marketing B2C

 • 42% marketerów B2B ma w organizacji dział/grupę stworzoną do działań z zakresu content marketingu
 • przeciętnie marketerzy stosują 7 platform social mediowych
 • ponad 70% content marketerów B2C stosuje druk i inne offline’owe formy płatnej promocji. Choć te są najczęściej stosowane, to za najbardziej efektywną płatną formę reklamy ponad połowa badanych uważa marketing w wyszukiwarkach internetowych (SEM)
 • najczęściej wskazywanym (62%) miernikiem efektywności w content marketingu jest ruch na stronie internetowej
 • za najbardziej efektywną platformę social media uważany jest Facebook
 • 59% ankietowanych planuje zwiększyć wydatki na content marketing w przyszłym roku
 • największy odsetek marketerów B2C pracuje aktualnie nad lepszą konwersją odwiedzających na stronach internetowych, a w ciągu roku planuje zająć się ulepszaniem strategii mobilnej i marketing automation