Raport społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) to  wyzwanie  – i dla klienta, i dla agencji. Obszerne dane trzeba ująć w formę, która czytelnikowi zapewni przyjemność czytania, a firmę zaprezentuje z jak najlepszej strony.

Liczy się szczególna staranność i świeże spojrzenie na bogaty i podlegający konkretnym wymogom materiał (zgodność z międzynarodowymi wytycznymi GRI). Dlaczego jest to takie ważne? Nie dość powiedzieć, że raport to swoista wizytówka firmy, która wpływa na postrzeganie jej przez inwestorów/klientów i która stanowi wiarygodne źródło informacji o przedsiębiorstwie. Musimy także pamiętać o tym, że raport, w odróżnieniu od zwykłego czasopisma, żyje dwanaście miesięcy. Starajmy się więc ustrzec przed błędami i stworzyć publikację, po którą czytelnicy będą cały czas chętnie sięgać.

Przygotowanie raportu zrównoważonego rozwoju, tak jak każdej innej publikacji, oznacza konieczność sprostania oczekiwaniom czytelników. Wnioski z badań Global Reporting Initiative CSR Count me in. The readers’ take on sustainability reporting dostarczają informacji o tym, czego oczekują grupy interesariuszy, biznesu i społeczeństwa, biorąc do ręki raport CSR. Ankieta objęła łącznie 2279 respondentów. Oto, co warto zapamiętać:

Elementy, które świadczą o dobrym raporcie:


1) Powiązanie strategii CSR (zrównoważonej)  z całościową strategią firmy.
2) Zaangażowanie w realizację zrównoważonego rozwoju.
3) Trwały wpływ organizacji w tym obszarze.
4) Działania podjęte w odpowiedzi na problemy zrównoważonego rozwoju.
5) Innowacyjne myślenie.
6) Odniesienie do lokalnej działalności.

A ponadto:
1) GRI Sustainability Reporting Guidelines postrzegany jest jako właściwy standard raportowania.
2) Ważne jest większe zaangażowanie interesariuszy w raportowanie (udział w wyborze zagadnień, udzielanie komentarzy i demonstrowanie, jak opinia interesariuszy jest uwzględniona w strategii i celach).
3) Równowaga między „dobrymi” i „złymi” wiadomościami jest kluczowym elementem wykazania wiarygodności.
4) Jedynie 450 czytelników wskazało, że zna lepsze, bardziej bezpośrednie formy komunikacji z firmą niż raport.
5) Informacje powinny być dostępne za pośrednictwem różnych formatów: druk, PDF, komunikacja z wykorzystaniem Internetu.

Aby raport był profesjonalnym, nowoczesnym narzędziem komunikacji, musi być przygotowany z doświadczoną agencją, która pomoże zarówno w ujęciu treści w odpowiedniej perspektywie, jak i w starannej, atrakcyjnej formie.

Takie kreatywne i nowoczesne podejście prezentuje raport CSR ING Banku Śląskiego „Sztuka Odpowiedzialności” z odręczną typografią i dedykowaną projektowi rysunkową formą graficzną. Jest to pierwszy raport banku poświęcony wyłącznie społecznej odpowiedzialności biznesu, opracowany według wskaźników GRI . Publikacja zdobyła tytuł Najlepszego debiutu w Konkursie Raportów Społecznych 2013 i znalazła się w zestawieniu The Top Ten CSR Reports of 2013 na stronie http://csr-reporting.blogspot.co.il. Dostępna jest w dedykowanej ekologicznej formie drukowanej oraz jako aktywny PDF.

 Zobacz raport CSR przygotowany przez nas.